Isolering

Isolering, u-värde och isoleringstips

Cellplast

Cellplast är mer känt som Frigolit, vilket egentligen är ett produktnamn och inte ett namn på materialet. Även Ecoprim är en typ av cellplast. Cellplaster delas in i kategorierna mjuka och hårda och har olika användningsområden.

Hård cellplast används som isolering i bl a väggar och husgrund men även som putsbärare på fasader. Cellplaster finns i olika hårdhetsgrader. Hård cellplast tillverkas av polystyren och genom två olika metoder:

  • EPS: Expanderad PolyStyren. Små pärlor av polystyren tillsätts pentan och värme vilket får dem att expandera till kulor som består till 98% av tomrum, och smälts samman till ett fast material i form av skivor. Detta ger cellplasten mycket goda isoleringsegenskaper.
  • XPS: Extruderad PolyStyren. Tillverkas genom att polystyren smälts ned och tillsätts koldioxid under tryck. Plasten expanderar när trycket minskar och ger en skiva med mängder av små hål i. XPS är tyngre, tåligare och ger ett ännu bättre fuktskydd än EPS.

 

U-värde cellplast

Cellplast isolerar mycket bra, och används bl a vid byggnation av platta på mark. U-värdet är ca 0,18 vid 20 cm isoleringstjocklek.

 

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)