Isolering

Isolering, u-värde och isoleringstips

Cellulosafiber

Cellulosafiber eller cellulosaisolering är ett naturvänligt isoleringsmaterial av returpapper. Pappret mals och defibreras och borsalt tillsätts för att göra isoleringsmaterialet brandsäkert. Med hjälp av tillsatt aluminiumsulfat och harts blir cellulosafiber även fukthämmande.

Isolering av cellulosafiber finns likt stenull som lösull och som isolerskivor, och används av många som är emot onaturliga isoleringsmaterial.

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)