Isolering

Isolering, u-värde och isoleringstips

Isolering Golv

Isolering av golv görs med fördel för att både motverka kalla golv och för att förhindra att värme går ner i marken/grunden. För detta används ofta cellplast, dvs olika former av frigolitplattor. Dessa placeras under själva innergolvet och behåller stor del av värmen kvar i boutrymmet. Effekten blir ungefär densamma som vid isolering av krypgrund, när man isolerar under bjälklaget. Man kan även använda mineralull eller andra isoleringsmaterial, helt beroende på av vilken typ av underlag som finns under.

Cirka 15% av husets värmeförluster sker genom golvet, vilket kan ge en kostnadsbesparing i uppvärmning efter isolering av golv.

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)