Isolering

Isolering, u-värde och isoleringstips

Isolering

Isolering är något människan använt ända sedan vi började bygga hus, med mer eller mindre lyckade resultat. I varmare länder bygger man och isolerar främst för att hålla solen och stark värme utanför huset, medan i vårt nordiska klimat isolerar man för att hålla värmen inomhus under våra kalla vintrar. Isoleringen har självklart även den omvända effekten att huset hålls svalare om sommaren. Vad som dock är säkert är att alla material har sina för- och nackdelar, och inget material har enbart positiva egenskaper, även om det är modernt framställt.

Användning av isoleringsmaterial har varierar under historiens gång, från att ha använt naturmaterial till att idag mestadels använda industriellt framställd oorganisk isolering. Läs mer nedan om olika isoleringsmaterial. Du kan även hitta isoleringsmaterial till låga priser hos BYGGmax.

Isolering kan delas in i tre kategorier beroende på vad de tillverkas av:

 

Växtfiberbaserad isolering

I flera hundra år har man använt torv som isolering, vilket är en naturlig vara och därför även miljövänlig. Den kan återvinnas utan negativa effekter då den inte innehåller några skadliga kemikalier. Idag framställer man även torvblock för olika ändamål.

Utöver torvblock räknas även träfiberskivor, träcementskivor och kutterspån till växtfiberbaserad isolering. Dessa moderna material ligger nästan i samma nivå som mineralbaserad isolering i fråga om isoleringsförmåga.

Fördelarna med dessa organiska material är att de skapar en låg belastning på miljön pga låg energiförbrukning vid framställning och kan oftast återvinnas eller brännas. Nackdelen är att det lättare kan drabbas av mögel än oorganiska material, då mögelsvamp lever på den näring som finns i växtfibrer.

  • Fördelar: Billigt, naturvänligt och lätt att återvinna.
  • Nackdelar: Drabbas lättare av fukt och mögel än andra material och isoleringsförmågan är något begränsad, beroende på typ.

 

Mineralbaserad isolering

Mineralull är ett gulvitt ull som används för isolering i bl a väggar, och finns i form av stenull och glasull. Stenull tillverkas av bergmineraler och kallades förr bergull. Glasull däremot tillverkas av kalk, sand, soda och returglas. Tillverkningsprocessen är mycket energikrävande och använder olika former av formaldehyder som bindemedel. Pga detta kan stenull och glasull lukta otrevligt om den utsätts för väta.

Även cellglas, perlit och lera räknas till mineralbaserad isolering. Av lera tillverkar man även lecakulor som bl a används vid dränering och lecablock som används till bl a murande.

  • Fördelar: Bra isoleringsförmåga, brandsäkert och står emot fukt och mögel.
  • Nackdelar: Kan innehålla kemikalier och är svårt att återvinna / bryta ned, samt är riskfyllt vid hantering.

 

Oljebaserad isolering

De vanligaste isoleringsmaterialen med olja som bas är EPS och XPS, dvs expanderad polystyren och extruderad polystyren. Detta är även känt i folkmun som frigolit eller cellplast, och tillverkas i plattor som används bl a vid isolering av grund eller källare. Användningen av materialet är utbrett idag och dess isolerande förmåga är bra.

Förr var dessa något miljöfarliga då de kunde avge emissioner (skadliga gaser), men är idag mindre skadliga även om de behandlas med framskyddsmedel. De är ganska energikrävande att framställa och använder olja som främsta källa. Dock kan de återvinnas genom förbränning och energiutvinning, men bryts inte ned naturligt i miljön.

Även isoleringsplast får räknas in i denna kategori och är mycket tätt och välisolerande i kombination med t ex mineralull.

  • Fördelar: Mycket god isoleringsförmåga och står emot mögel.
  • Nackdelar: Kan innehålla kemikalier och baseras på olja som är en ändlig resurs.

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)