Isolering

Isolering, u-värde och isoleringstips

Isolering krypgrund

Krypgrunder var vanligt förr i tiden när man byggde hus, och är skapade för att leda ut markfukt från grunden genom naturlig ventilation. Nackdelen med detta är att om temperaturen är kallare i krypgrunden än den omgivande miljön förs även fukt in under huset. Dålig isolering i krypgrund ger även kalla och dragiga golv, vilket kostar onödiga pengar i uppvärmningskostnader.

 

Isolering krypgrund

Anledningarna till att isolera krypgrunden är flera. Dels så är det obehagligt med kalla golv vintertid, och dels för försvinner ca 15% av värmen genom en oisolerad krypgrund så det finns mycket pengar att spara i form av sänkta uppvärmingskostnader.

Isolering av krypgrund sker underifrån på undersidan av bjälklaget, vilket gör att man slipper riva upp golvet inne i huset. På detta vis blir isoleringen relativt enkel (förutsatt att det finns tillräckligt ytrymme i krypgrunden) samtidigt som bjälklaget skyddas från fukt och håller en varmare temperatur än tidigare. Finns inte tillräckligt med plats under bjälklaget för en isolering kan krypgrunden i stället byggas om till en varmgrund.

För isolering används vanligtvis mineralull. Vill du att någon utför arbetet åt dig så rekommenderas att du söker efter ett företag på ServiceStart.

 

Bygga om krypgrund till varmgrund

Att bygga om till varmgrund har flera fördelar. Kantbalken samt markytan isoleras, vilket hindrar att kyla och markfukt tränger upp underifrån. Fukten i kombination med kylan kan annars orsaka fuktskador med röta och/eller mögel som följd. Rätt utförd får luften i varmgrunden samma temperatur och luftfuktighet som boytan ovanför vilket avsevärt minskar risken för fuktproblem.

Dränering bör kontrolleras och eventuellt göras om så regnvatten inte tränger in under grunden.

Innan ombyggnad påbörjas skall rester av allt organiskt material avlägsnas. Detta innebär allt från trärester, sågspån, löv och annat, och måste genomföras för att minska mängden material som absorberar fukt som kan orsaka mögel och dålig lukt. Singel eller makadam skall sedan fyllas ut i grunden.

Detta är dock ett relativt noggrant arbete som med fördel bör utföras av fackman. En felaktig dränering och/eller ombyggnad måste rivas upp utföras på nytt om man vill undvika fuktskador.

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)