Isolering

Isolering, u-värde och isoleringstips

Kutterspån

Kutterspån är en avfallsprodukt av trä från sågverk eller snickerier, där man bearbetar trä med hyvlar eller fräsmaskiner. Namnet kommer från engelskans "cutter" som syftar på en typ av fräs.

Kutterspån

Förr var kutterspån det dominerande alternativet för isolering, men har med åren minskat till förmån för oorganiska material som exempelvis stenull. Vid renovering eller rivningar av gamla hus påträffas stora mängder kutterspån i golv, väggar och tak. Idag används de främst vid ekologiskt byggande då det är en ren naturprodukt utan nämnvärd miljöpåverkan, och som går att återvinna genom exempelvis förbränning. Dock måste noggrann planering ske vid isolering med kutterspån göras pga nuvarande brandskyddsbestämmelser.

Fördelen med kutterspån och andra organiska material jämfört med t ex stenull är att det "andas". Under fuktiga perioder av året suger det åt sig en del av luftfuktigheten och torkar ut under torrare perioder. Fördelen med detta är att det förhindrar kondensering på materialytor som kan leda till fuktskador och/eller mögel.

Återvinning av kutterspån

Då kutterspån är ett organiskt material kan det återvinnas både genom bränning eller kompostering.

Det förekommer även kutterspån som isolering i mindre form, dvs sågspån. Större delen av producerat kutterspån från sågverk idag går till pelletstillverkning för uppvärmning.

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)