Isolering

Isolering, u-värde och isoleringstips

Stenull

Stenull räknas som ett mineralull, som är ett samlingsnamn över olika isoleringsmaterial tillverkade av mineralfiber. Fibrerna är långa och tunna och lämpar sig både för värmeisolering och som ljudabsorption. Användningen av stenull är utbredd idag, och går att köpa i de flesta byggvaruhus, exempelvis ByggMax.

Stenull

Stenull tillverkas av mineralen diabas som är en mörk basisk magmatisk bergart. Ursprunget är alltså lavasten. Vid tillverkning av stenull smälts denna ned tillsammans med koks vid en temperatur av 1600°C, och fibrer dras ut av roterande hjul från den smälta massan.

Stenull finns både som lösmaterial som blåses in vid isolering i hus och som formade isolerskivor som kan användas i t ex vägg- och takisolering, rör- och kanalisolering samt ljuddämpande innertak. Materialet finns även i lösare form på rulle. Det används även som grundisolering för att bromsa värmetransporter via grunden och är även ett mycket bra brandskydd då det är naturligt flamsäkert.

Stenullsfiber skapar damm vid hantering och försiktighet bör därför vidtas när man hanterar materialet. Då materialet är oorganiskt kan det inte brytas ned av kroppen. Det är därför viktigt att skydda hud, ögon och luftvägar när man arbetar med stenull.

Stenull varken binder eller avger fukt, men kan binda vatten kapillärt. Det står således emot fuktskador väl och bidrar ej till mögeltillväxt i själva isoleringen. Däremot kan detta medföra att fukt i stället absorberas av byggmaterial av trä, vilken i såfall ökar risken för mögel. Tilläggsisolering i form av cellulosafiber kan därför vara en bra idé då det absorberar en del av luftfuktigheten.

 

 

U-värde stenull

Beroende på tjocklek av stenull och var i huset man isolerar, varierar u-värdet. Värdet är dock lågt, vilket tyder på hög isoleringsförmåga. Det ligger bl a på 0,13 vid 300 mm isolering i yttervägg av tegel och 0,07 vid 500 mm isolering i vindsbjälklag.

 

Återvinning av stenull

Stenull eller mineralull kan inte förbrännas eller komposteras utan lämnas till deponi på soptipp. Bindemedlet energiutvinns och resterande material återvinns som lösull.

Största tillverkare av stenull i Sverige är Paroc.

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)