Isolering

Isolering, u-värde och isoleringstips

Tilläggsisolering

Tilläggsisolering är när du väljer att isolera ytterligare, för att komplettera den befintliga isoleringen. Ofta är inte isoleringen tillräcklig, särskilt i äldre hus och det är kallt och dragigt. Att tilläggsisolera är även en ekonomisk fråga. Energi är särskilt dyrt under vinterhalvåret då kyla tränger sig på, och en tilläggsisolering kan sänka dina uppvärmningskostnader och samtidigt skapa en trevligare innemiljö.

Dock gäller det att inte ohämmat fylla på med isolering, då det kan få oönskade effekter. Hus har mycket organiska material som "andas", och huset bör därför inte bli för tätt. Genom en energibesiktning kan man få reda på exakt hur mycket isolering som är nödvändigt och få en uppfattning om hur många år det tar att spara in kostnaden. Isolering kostar pengar, och för mycket kostar mer än det smakar vilket gör att man i förväg bör undersöka hur mycket som är lagom.

 

Välja isoleringsmaterial

Det kan även vara värt att tänka över om man vill använda mineralull eller t ex kutterspån för isoleringen. Dessa två har nästan samma isoleringsvärden, även om mineralull är något bättre. Kutterspån är dock billigare, vilket gör att man snabbare sparar in kostnaden genom minskade energikostnader.

 

Energiförluster

Det går inte att få ett hus att bli 100% energieffektivt då en viss ventilation måste finnas. Beroende på konstruktion och isolering sker därför energiförluster i olika grad, men generellt gäller följande cirkavärden för de olika delarna av huset:

  • Fönster och dörrar: 35%
  • Väggar: 20%
  • Tak: 15%
  • Golv och källare: 15%
  • Ventilation: 15%

Det finns alltså många tusenlappar att spara i uppvärmningskostnader varje år om man tilläggsisolerar. Generellt är kostnaden insparad på några års sikt. Vill du att någon isolerar åt dig kan du hitta ett företag här.

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)