Isolering

Isolering, u-värde och isoleringstips

U-Värde

Värmemotstånd är en egenskap som beskriver ett materials isoleringsförmåga och som anges med ett U-värde. Till skillnad från R-värdet där en hög siffra tyder på bra isolering, så eftersträvar man ett lågt U-värde. Ju lägre siffra, desto bättre isoleringsförmåga.

U-värdet bestäms genom nedanstående formel under standardförhållanden om 24oC, vindfritt och med 50% luftfuktighet. Vid en energibesiktning beräknas U-värdet på en hel byggnad eller en del av denna.

Beräkna U-värde

U-Värde

U-värdet beräknas som sagt på hela konstruktionen. Har du exempelvis tilläggsisolerat väggarna med mineralull så blir inte effekten nämnvärt bättre om du har gamla fönster som läcker värme. För att få ett lågt U-värde krävs således att alla svaga punkter i huset (med dålig isolering) förbättras!

Att beräkna ett korrekt u-värde i ett hus kan vara ganska komplicerat för den som är oinsatt. Du kan dock klicka här för att söka efter företag som utför en energideklaration (energibesiktning) åt dig.

 

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)