Isolering

Isolering, u-värde och isoleringstips

Isolering vind

Vinden brukar vara bland de vanligaste områdena i ett hus för tilläggsisolering, delvis beroende på att vinden står för uppåt 15% av värmeläckaget. Ser du kala fläckar på yttertaket vintertid när snön lagt sig så kan det vara ett tecken på att för mycket värme läcker upp till vinden.

 

Isolera vinden och sänk dina energikostnader!

Att ha adekvat isolering på vinden kan göra ett lyft för din ekonomi. Räknar man på U-värdet inser man att det finns mycket pengar i lägre uppvärmningskostader att spara. Har du exempelvis 10 cm isolering så motsvarar detta ett U-värde på ca 0,5 W per kvm grad Celsius. Ökar du vindsisoleringen till 50 cm kan du komma ner i ett så lågt U-värde som 0,1 W per kvm.

En normalstor villa som isolerar vinden beräknas sänka sina energikostnader med så mycket som upp emot 10 000 kr per år. Vill du veta hur mycket pengar du kan spara på att isolera vinden bör du få utfört en energideklaration, även kallat energibesiktning. Detta är ganska avancerat och utförs bäst av professionella företag, vilka du kan hitta hos ServiceStart.

 

Observera!

Tilläggsisolering på vinden minskar värmeläckaget och sänker samtidigt temperaturen ovanför boytan. Detta är inte enbart av godo, då det kan öka risken för kondensering av fuktig luft, vilket kan leda till fuktskador och mögel. Är din vind kalluftsventilerad bör du därför även kontrollera luftfuktigheten och eventuellt överväga att bygga om till uppvärmd vind, alternativt installera en avfuktare.

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)